Bademcik Ameliyatı Kimlere Yapılmalıdır?

 

Son yayınlanan rehberde bademcik ameliyatının hangi hastalarda yapılması gerektiği (bademcik ameliyatı endikasyonları) aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

- Tekrarlayan bademcik iltihabı olması

. 1 yılda 7 sefer bademcik iltihabı ve daha fazla sayıda olması
. Son 2 yılda, her bir yılda en az 5 defa bademcik iltihabı geçirme
. Son 3 yılda her bir yılda en az 3 sefer bademcik iltihabı geçirme

Bu gruba giren çocuklar arasında özellikle boğaz kültürleri ile belgelenmiş, tedaviye rağmen A ß-hemolitik streptokok bakterisine bağlı boğaz enfeksiyonlarının olması durumunda ameliyat daha erken dönemde planlanabilmektedir.

Tekrarlayan boğaz enfeksiyonları ile ilgili olarak uzun süredir bildirilmiş olan bu endikasyon aşağıdaki üç ayrı durum için değiştirilebilir:

1. Çoklu antibiyotik allerjilerinin olması (bademcik ltihabı tedavisini çok zorlaştıran bir durum olarak)

2. PFAPA gibi özgül bir klinik tablo ( periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve adenit) varlığında. Bu tabloda, (tekrarlayan şiddetli bademcik iltihabı atakları olan ve antibiyotiklerin yeterli olmadığı, kortizonla ateşlerin dramatik olarak düştüğü) bademcik ve geniz eti ameliyatı en etkili tedavi yöntemidir.

3. Peritonsiller apse olması. Bu durumda, bademcik dışındaki aralığa iltihap birikimi söz konusudur. Tekrarlama riski olan bu durum, bademcik iltihabından daha riskli ve daha ciddi bir enfeksiyon tablosunun ortay çıkmasına neden olacağından, bademcik ameliyatı daha erken planlanabilmektedir.

- Uykuda solunum bozuklukları

Özellikle bademcikleri iri olan hastalarda, uyku apnesi, horlama, uyku kalitesinde azalma gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Uyku apnesi sendromu olan çocuklarda, erişkinlerden farklı olarak, hastalığa genellikle sadece bademcik ve geniz eti büyümesi neden olmaktadır. Bu nedenle, uyku testi (polisomnografi), tanıklı uyku apnesi ve uykuda solunum bozukluğu olan çocuklarda her zaman gerekli değildir. Muayene esnasında bademcik büyümesi ve geniz eti büyümesi saptanan, uykuda solunum bozukluğu olan çocuklarda, bademcik ve geniz eti ameliyatı birlikte planlanmaktadır.

Yukarıdaki sunulan ve bademcik ameliyatının gerekli olduğu belirtilen durumlara ilave olarak, özellikle erişkin hastalarda, bademcikler arasında belirgin asimetri olması ve bu asimetrinin zaman içerisinde artması durumunda bademcik kanseri şüphesi nedeniyle tanısal amaçlı olarak bademcik ameliyatı yapılmaktadır.

Kaynak:

AAO–HNS Guidelines for Tonsillectomy in Children and Adolescents - http://www.aafp.org/afp/2011/0901/p566.html