Bademcik Ameliyatı Teknikleri

 

Bademcik ameliyatı, ilk olarak Romalı cerrah Celsus tarafından yapılmış ve bademcik dokusunda, yırtma, kanca ile çekme ve bistüri ile kesme şeklinde bir teknik tanımlamıştır.

Günümüzde birçok bademcik ameliyatı tekniği tanımlanmıştır ve halen birçok cerrah bademcik ameliyatları esnasında bistüri kullanabilmektedir. Bademcik ameliyatı teknikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Soğuk bıçak tekniği

Neşter kullanılarak bademciklerin çıkarılması işlemidir. Bu teknik özellikle genç hastalarda ve genel anestezi şartlarında uygulanır. Ameliyat sonrası iyileşme hızlı olsa de kanama riski fazla olabilmektedir.

- Elektrokoter yardımlı bademcik ameliyatı

Elektrokoter, bademcik dokusunu yakarak dış dokudan ayırır. Bu teknik soğuk bıçak tekniğine göre daha az kan kaybına neden olur. Bununla brlikte bademcik dışındaki dokuda termal hasra neden olabilir. Ameliyat sonrasında da ısı hasarına bağlı olarak ağrı fazla olabilmektedir.

- Harmonik neşter tekniği

Bu tıbbi cihaz, saniyede ultasonik enerji ile 55.000 kez titreşimin olduğu bıçak şeklindedir. Çıplak gçzle bıçak titreşimi görülmez. Titreşim enerjisi, dokuyu keser ve aynı zamanda kanamanın durdurulmasını (koagülasyonu) da sağlar.

- Radyofrekans ile ablasyon (somnoplasti)

Monopolar radyofrekans kullanılarak, lokal anestezi ve ofis şartlarında, bademcik dokusu küçültülebilir. Bu yöntemde ağrı olabileceği ve badmecik içerisinde ufak apse alanları olabileceğine dair karşıt görüşler bulunmaktadır.

- Lazerle bademcik küçültülmesi (lazer tonsil ablasyonu)

Bademcik dokusunu buharlaştırmak ve küçültmek için karbondioksit lazeri ya da KTP lazer kullanılabilmektedir. Bu prosedür, kronik tekrarlayan tonsillit, kronik boğaz ağrısı, şiddetli ağız kokusu ya da büyümüş bademcikler neden olduğu solunum yolu tıkanıklığı için tavsiye edilir. Lazere bağlı mukozal yanık olduğunda, şiddetli ağrılar görülebilmektedir.

- Mikrodebrider yardımlı bademcik küçültülmesi

Mikrodebrider, dönen ve aynı zamanda vakum yapan bir ucu olan tıbbi cihazdır. Endoskopik yöntemle ve mikrodebrider yardımı ile bademcik dokusu traşlanabilir. Geride kesilmiş bademcik dokuları bırakıldığından, ameliyat sonrası kanama riski mevcuttur.

- Coblation yöntemi

Coblation cihazı, ısı kullanılmadan, moleküler bağları bozan iyonize tuzlu katman oluştur. Bu mekanizma, bademciklerin tümünü veya sadece bir bölümünü çıkarmak için kullanılabilir. Ameliyat sonrası daha az ağrı, daha az bakım gereksinimi savunulsa da; bu yöntemde geç dönem kanaması riskinin olduğu vurgulanmaktadır.

- Thermal welding yöntemi

"Starion Thermal Welding Sistemi", en son geliştirilen ve çevreye en az ısı hasarının verildiği thermal welding teknolojisi ile çalışmaktadır. Starion Firması tarafından üretilen bu sistemde, probun ucunda üretilen ısı enerjisi iki ayrı modda kullanılabilemtedir. Birinci modda doku içerisindeki damalar büzüştürülür ve ikinci çevreye ısı iletimi en az olacak şekilde doku kesilir. Cihazın özellikle ve problar hakkında bilgiler bulabileceğiniz link >> Starion Instruments « Elite Healthcare - http://elitehealthcare.biz/blog2/our-products/starion-products/

 

 

Kansız, dikişsiz, ağrısız bademcik ameliyatı şeklinde savunulan özellikleri bulunan bu yöntemde, ameliyat sonrası ısı hasarı ez olduğundan hastanın ağrı şikayeti azalmaktadır. Bununla birlikte işlem esnasında, öncelikle kanama durdurulduğundan, kansız ve temiz bir cerrahi sahada bademcikler çıkarılabilmektedir. Her hastanede bulunmayan bu yöntemin birçok avantajı bulunmaktadır.

Bu yöntemde, hastanın iyileşme süresinin daha kısa ve komplikasyon riskinin daha az olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (Tissue welding tonsillectomy provides an enhanced recovery compared to that after monopolar electrocautery technique in adults: a prospective randomized clinical trial - http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00405-010-1333-9).

Yine bu yöntemde ameliyat sonrası ağrının diğer yöntemlere göre çok daha az olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur (Assessment of postoperative pain scores in thermal welding and conventional tonsillectomy techniques: A randomized control study - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090074013000224).

Bu yöntem ile ilgili daha ayrıntılı bir link hazırlanmıştır >> Thermal Welding Yöntemi Kansız, Ağrısız, Bıçaksız Bademcik Ameliyatı

Kaynaklar:

- Fact Sheet: Tonsillectomy Procedures
- Study Finds Starion Instruments' Tissue Welding Technology Enhances Patient Recovery from Tonsillectomy Procedures
- Endoscopic-assisted tonsillectomy
- Hemorrhage after tonsillectomy: does the surgical technique really matter?
- Evidence-based practice: pediatric tonsillectomy
- Risk factors for postoperative hemorrhage following tonsillectomy