Bademcik Ameliyatı Nasıl Yapılır?

 

Bademcik ameliyatı, dünyada en sık uygulanan cerrahi işlemlerden bir tanesidir. İşlem genel anestezi altında yapılır. Hastanın başı bir miktar geriye doğru yatırılır. Ağzı sabit olarak açan, otomatik ekartör yerleştirildikten sonra bademcik ameliyatına başlanır. Ameliyat teknikleri arasında en son ve en güncel olanı Thermal Welding Sistemi ile bademcik ameliyatıdır. Bu sistemde ilave bıçak, makas ve diğer aletleri kullanmaya gerek yoktur. Bademcik ön plikasının üst kısmından işleme başlanır. Öncelikle kanamayı durduran modu ile doku damarları thermal enerji kullanılarak koagüle edilir, daha sonra kesme modu ile bademcik kapsülü ile birlikte çıkarılır. Ameliyat bitiminde bipolar radyofrekans ile kanama alanı varsa durdurulabilir. Bademcik ameliyatı sonrası bademcik çukurundaki ön ve arka plikalar birbirine eriyebilen dikişlerle dikilebilir ve ameliyat sonlandırılır. Bademcik ameliyatı ile birlikte geniz eti ameliyatı ve kulak tüpü ameliyatları da yapılabilmektedir.

 

Yukarıdaki, fotoğrafta, Thermal Welding yöntem ile bademcik ameliyatı ve geniz eti ameliyatı yapılan hastanın ameliyat sonrası boğaz görünümü mevcuttur. Ön ve arka plikaların birbirine eriyebilen dikişlerle dikildiği görülmektedir. Ameliyat sahasına ağrı kesici ilaç enjekte edildiğinden iğne giriş yerlerine bağlı ufak kanama alanları mevcuttur.

Bademcik Ameliyatı ve Sonrası Video

 

Yukarıdaki videoda, bademcik ameliyatı yapılan hastanın ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası boğaz bölgesinin endoskopik görünümü mevcuttur. Bademcik ameliyatı sonrasında, bademciklerin alındığı yerlerde, beyaz renkli, fibrotik, iyileşme dokuları ortaya çıkmaktadır.

Bademcik ameliyatı esnasında, bademcik dışında bulunan kas ve mukoza yapılarına değişen miktarlarda travma olmaktadır. "En iyi bademcik ameliyatı yöntemi" olarak savunulabilecek yöntem, bu "travma miktarını en aza indiren yöntem" olarak açıklanabilir. Bademcik ameliyatı teknikleri arasında, doku travması ve ısı hasarı çok az olan "Thermal welding yöntemi" diğer yöntemlere göre bir çok avantaja sahiptir. Doku hasarı azaldıkça, ameliyat sonrası ağrının miktarı ve iyileşme süresi azalacaktır.

Kaynaklar:

- Fact Sheet: Tonsillectomy Procedures
- Analysis of studies evaluates tonsillectomy techniques
- Tonsillectomy--cold dissection vs. hot dissection ...
- Coblation tonsillectomy - NICE Guidance
- Newer Tonsillectomy Techniques Comparable to Conventional ...