Bademcik Ameliyatının Sağlık Üzerine Olumsuz Etkileri

 

Bademcik ameliyatına bağlı ameliyat sonrası erken dönemde görülebilecek olumsuz sağlık etkileri aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir:

- anestezi riskleri

- ameliyat sonrası ağrı

- ameliyat sonrası kanama şeklinde sayılabilir.

Bademcik ameliyatı sonrasında ameliyattan sonrasındaki ilk 24 saatte kanam oranı % 0.2 ile % 2.2 arasında değişmektedir.

Bunların dışında ameliyat esnasında nadir de olsa, yutak, gırtlak ve damak bölgesine travma olabilmesi ve zor entübasyon, laringospazm, gırtlakta ödem, aspirasyon, kalp bozuklukları, bulantı, kusma, akciğer ödemi gibi anesteziye ait riskler olabilir.

bademcik ameliyatının riskleri, bademcik ameliyatının riski var mı, bademcik ameliyatının riski nedir, bademcik ameliyatı sonrası görülebilecek sorunlar, tonsillektomi operasyonunun riskleri

Ağız açılarak operasyon yapıldığından, dudak yaralanmaları ve çene eklemi zedelenmeleri de çok nadir de olsa görülebilmektedir.

Yukarıda sayılan risk ve komplikasyonlardan sadece bir kaç hastamda az miktarda kanama olması haricinde hiçbirisine rastlamadım.

Bademcik ve geniz eti büyümesi olan çocuklar, uzun süredir az miktarda oksijen alımına alışmışlardır. Ameliyat sonrasında fazla miktarda akciğerlere oksijen girebilir ve çok nadir de olsa solunum sıkıntısına neden olabilmektedir. Bademcik ve geniz eti ameliyatı yapılacak hastanelerde, anestezi ekibinin deneyimli olması, yoğum bakım ünitelerinin varlığı ve bu ünitelerin başında farklı sorumlu hekimlerin olması bu riskleri azaltabilir.

Ameliyattan sonraki daha geç dönemde görülebilecek olumsuz etkiler ya da sorunlar:

- boğaz ağrısına bağlı beslenme bozukluğu ve dehidratasyon (vücutta sıvı kaybı)

- kulak ağrısı (genellikle bademcik ameliyatı sonrasında 3. günde başlar ve birkaç gün içerisinde azalarak ortadan kaybolur)

- geniz bölgesinde hasara bağlı darlık(özellikle travmatik geniz eti ameliyatlarından sonra görülebilir)

- velofarengeal yetmezlik (geniz eti ve bademcik ameliyatı yapıldığında, geniz bölgesindeki hava yolu genişliği artar ve çok konuşurken ağızdan buruna doğru hava kaçabilir, ameliyattan sonraki ilk birkaç haftada görülebilir, genellikle kendiliğinden düzelir, kendiliğinden düzelmeyen hastalarda cerrahi daraltma işlemi yapılabilir)

Komplikasyonların, kraniyofasyal bozuklukları olanlarda daha fazla görülebileceği bildirilmiştir.

Tonsillektomi ameliyatı sonrasında, geç dönemde oldukça nadir olarak görülse de aşağıdaki olumsuz durumlar da ortaya çıkabilmektedir:

- tat alma bozuklukları

- damar yaralanmaları ve şiddetli kanamalar

- kalıcı boyun ağrıları

Minimal doku hasarı ve kan kaybına neden olan,yeni bir yöntem olan thermal welding yöntemi ile, kalabalık ve deneyimli anestezi ekibinin, yoğum bakım şartlarının olduğu hastanelerde yapılan bademcik ameliyatları sonrasında bu riskler azalabilmektedir.

Bademcikleri iri olan çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda, bademcik ameliyatının, zararlarından çok birçok faydasının olduğu gösterilmiştir. Son yılda, bademcik büyüklüğü ile uyku apnesi sendromu şiddeti arasındaki net ilişki gösterilmiş ve bademcik ameliyatı sıklığı artmıştır.

Kaynaklar:

- Unusual complications of tonsillectomy: a systematic review
- Post-tonsillectomy complications in children less than three years of age: A case-control study
- Serious Complications following Tonsillectomy: How Frequent Are They Really?
- Postoperative pain, nausea and vomiting following adeno-tonsillectomy–a long-term follow-up
- Future of pediatric tonsillectomy and perioperative outcomes
- Predictive factors for prolonged hospital stay in pediatric tonsillectomy patients