Bademcik Büyüklügü Skorlama Sistemi

 

Bademcikler, büyüklüklerine göre skorlanabilir. Özellikle uyku apnesi sendromu olan hastalarda, bademcik skorları arttıkça hastalık şiddeti artmaktadır. Fotoğrafta açıklamaları yazan ve sıfır ile dört arasında değişen skorlarda tanımlanan bademcik büyüklüğü skorlama sistemi, uyku apnesi olan hastalarda ve anestezi öncesi değerlendirmede kullanılmaktadır. Bademcik skorları yüksek olan hastalarda bademcik ameliyatının yapılmasının sağlık açısından önemli faydaları bulunmaktadır.

Friedman Dil Pozisyonu (FTP) Skorlama Sistemi

 

Friedman Dil Pozisyonu (FTP) Skorlama Sistemi' ne göre, hasta dilini dışarıya çıkarmadan onların ağız açılır ve dil ile yumuşak damak, küçük dil ve bademcikler değerlendirilir. Yumuşak damağın görünüşüne göre, hastaya 1-4 arasında bir puan verilir.

Fotoğraflarda açıklamalarda hava deliklerinin, büyükten küçüğe doğru sıralandığı görülmektedir. Yani hem bademcik hem de dil pozisyonu skoru fazla olan hastalarda, apne sayısı fazla ve sağlık açısından uyku apnesine bağlı riskler fazla olabilir. Uyku apnesinde en objektif tanı ve değerlendirme aracı uyku testidir. Bunların dışında "Epworth Uykululuk Skalası (EUS)", uyku endoskopisi gibi değerlendirme araçları da vardır. Böylesine ayrıntılı ve kompleks vir hastalığı birkaç cümle ile ifade edebilmek ve birkaç skorlama sistemi ile tanımlamak zordur.

Kaynaklar:

- Oropharyngeal Exam Predicts Severity of Sleep Apnea
- Mallampati score
- Clinical staging for sleep-disordered breathing
- Objective versus subjective measurements of palatine tonsil size in adult patients with obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome
- Clinical Usefulness Of The Flow-Volume Loop Curve In Predicting The Mallampati Score In Patients With Obstructive Sleep Apnea
- A retrospective review of difficult intubations: is obstructive sleep apnea a predictor?